จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนป้องกันปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ได้หมายให้ คณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนป้องกันปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ในวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ วัดพระพุทธบาทเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น