จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กศน.ตำบลทับคล้อ

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้นายเจตน์สฤษฎิ์พงศ์ รัตนบวรกรกูล ครู กศน.ตำบล จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ กศน.ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น