จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ณ กศน.ตำบลเขาทราย

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้นางเกศกัญญา ทาสีดา ครู กศน.ตำบล จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ กศน.ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น