จัดทำเอกสารตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ จัดทำเอกสารตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ เป็นประธานฯ ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น