จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและการป้องกันภัยพิบัติ ตำบลทับคล้อ

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้ นายเจตน์สฤษฏิ์พงศ์ รัตนบวรกรกูล ครู กศน.ตำบลทับคล้อ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและการป้องกันภัยพิบัติ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมีนางสุมาลี เลิศบุญ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองน้ำเต้า เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น