ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อชับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อชับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น