ร่วมประชุมสรุปรายงานผลการนิเทศ ประจำปี 2566 ในภาพรวมจังหวัตพิจิตร

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้นายพิชชากร จันทร์มี ครู คศ.1 และนางอัจฉราวรรณ์ หมอกขุนทศ ครูอาสาสมัคร นำลูกเสือจิตอาสา ร่วมประชุมสรุปรายงานผลการนิเทศ ประจำปี 2566 ในภาพรวมจังหวัตพิจิตร ตามประเด็บที่สถาบัน กศน ภาคเหนือกำหนด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเสื่อมลายวรรณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิจิตร

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น