ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ เพื่อติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ เพื่อติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอทับคล้อ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น