เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2566

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเลื่อมลายวรรณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตรแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น