จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และพัฒนาห้องสมุดประชาชน อำเภอทับคล้อ

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยนายเจตน์สฤษฎิ์พงศ์ รัตนบวรกรกูล

ผู้กำกับลูกเสือ กศน.อำเภอทับคล้อ และคณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และพัฒนาห้องสมุดประชาชน อำเภอทับคล้อ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น