ประชุมบุคลากร คณะทำงานจัดทำสื่อและเตรียมจัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ประชุมบุคลากร คณะทำงานจัดทำสื่อและเตรียมจัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ ณ กศน.อำเภอทับคล้อ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น