ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักษ์ต้นไม้ ประจำปี 2564

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักษ์ต้นไม้ ประจำปี 2564 ณ กศน.อำเภอทับคล้อ และห้องสมุดประชาชนอำเภอทับคล้อ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น