ประชุมข้าราชการครู และบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ประจำเดือน มีนาคม

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ประชุมข้าราชการครู และบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ประจำเดือน มีนาคม และวางแผนการจัดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น