เข้าร่วมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1 และเป็นวิทยากร ฐานที่ 4 ฝึกอาชีพ สร้างรายได้

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1 และเป็นวิทยากร ฐานที่ 4 ฝึกอาชีพ สร้างรายได้ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น