นิเทศกลุ่มโซนชมน้ำน่าน กศน.อำเภอดงเจริญ

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วย นางมาเลียม จันทร์พรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางมูลนาก นางธณิกานต์ เทียวประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคงเจริญ และคณะนิเทศกลุ่มโซนชมน้ำน่าน ได้นิเทศติดตาม การดำเนินงาน กศน.ตำบล ทั้ง 5 แห่ง สังกัด กศน.อำเภอดงเจริญ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น