จัดโครงการการทำน้ำปลาร้า หลักสูตร การประกอบอาชีพการทำน้ำปลาร้า

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้  ว่าที่ ร.ต. ยุทธภูมิ ทองสรวง ครู กศน.ตำบลเขาเจ็ดลูก จัดโครงการการทำน้ำปลาร้า หลักสูตร การประกอบอาชีพการทำน้ำปลาร้า 6 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 ณ บ้านยางสามต้นใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลเขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยมีนางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม โครงการฯ


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น