โครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอทับคล้อ และคณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ จัดโครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ 

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น