เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายจำรัส สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและสิทธิประโยชน์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศนอำเภอทับคล้อ นางพิมพ์วิภา พงษ์เดชาตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดงเจริญ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จังหวัดพิษณุโลก


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น