โครงการพัฒนาวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้

 วันที่ 20 สิงหาคม 2563  นางสาวนภัสวรรณ  อุฤทธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ จัดโครงการพัฒนาวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอทับคล้อ ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น