โครงการอบรมจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง บ้านเขาโล้น

ว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิ  ทองสรวง  ครู กศน.ตำบลเขาเจ็ดลูก จัดโครงการอบรมจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ บ้านเขาโล้น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ เป็นประธานเปิดโครงการ
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น