กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา

กศน.อำเภอทับคล้อ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่สมัคร จำนวน 4 คน แบ่งเป็น ม.ต้น 3 คน และระดับ ม.ปลาย 1 คน โดยมี ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ เป็นประธานในการประชุม

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น