ประชุมชี้แจงการจัดสอบ N -NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ พร้อมด้วย อ.สมฤทัย พงษ์จำนงค์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสอบ N -NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น