โครงการสร้างจิตสำนึกรักชาติไทยและความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอทับคล้อ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกรักชาติไทยและความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น