โครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.62 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยนายเจตน์สฤษฎิ์พงศ์ รัตนบวรกรกูล ครู กศน.ตำบลทับคล้อ เข้าร่วมประชุมโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน ณ ห้องประชุมชาลวัน สพฐ เขต 1 จังหวัดพิจิตร

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น