โครงการมหกรรมงานวิชาการนักศึกษาและบุคลากรร กศน.พิจิตร สู่คุณภาพงานการศึกษานอกโรงเรียน

ผอ.กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอทับบคล้อ เข้าร่วมโครงการมหกรรมงานวิชาการนักศึกษาและบุคลากรร กศน.พิจิตร สู่คุณภาพงานการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2561 ณ CK convention Hall


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น