ทำความสะอาดหลังคาหสม.อ.ทับคล้อ

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 หสม.อ.ทับคล้อได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายก อบต.เขาเจ็ดลูกจัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถกระเช้ามาทำความสะอาดหลังคาหสม.อ.ทับคล้อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น