โครงการอบรมการผลิตคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษาสำหรับผู้บริหาร

วันที่ 23-26 ก.ค.61 ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ เข้าร่วมโครงการอบรมการผลิตคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษาสำหรับผู้บริหาร ณ วังรีรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น