โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ณ หมู่ที่ 2 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2561 นายเจตน์สฤษฎิ์พงศ์ รัตนบวรกรกูล ครู กศน.ตำบลทับคล้อ จัดโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ณ หมู่ที่ 2 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น