โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการลูกเสือเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

นางสาวนภัสวรรณ  อุฤทธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอทับคล้อจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการลูกเสือเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์        เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมอำเภอทับคล้อ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น