กศน.อำเภอทับคล้อ จัดโครงการรวมพลังองค์กรนักศึกษาฯ

วันที่ 13 มีนาคม 2560 กศน.อำเภอทับคล้อ จัดโครงการรวมพลังองค์กรนักศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ ใส่ใจสวัสดิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิีมีสุข น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น