โครงการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 บุคลากร กสน.ตำบลเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล ณ โรงแรมมีพรสวรรค์


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น