ประชุมคณะกรรมการ ศสปชต.

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอทับคล้อ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทับคล้อ โดยมีนายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ นายอำเภอทับคล้อ เป็นประธาน

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น