กศน.อำเภอทับคล้อ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายประชารัฐเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 22 กันยายน 2559 บุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อและนักศึกษา ร่วมใจกรรมสร้างฝายประชารัฐเฉลิมพระเกียรติฯ


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น