โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล ประชาชนทั่วไป

กศน.ตำบลทั้ง 4  แห่งจัดโครงกานประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล
วันที่ 2-9 สิงหาาคม 2559


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น