กศน.อำเภอทับคล้อ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พิษณุ ตุลสุข

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอทับคล้อ และบุคลากร ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พิษณุ ตุลสุข 22 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น