ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

ผู้บริหารกศน.อำเภอทับคล้อและบุคลากร ประชุมประจำเดือนและ ร่วมสืบสานประเพณีงานวันสงกรานต์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร วันที่  11 เมษายน 2559
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น