กศน.ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

นายโสภณพงศ์  เหตานุรักษ์ นายอำเภอทับคล้อ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการกล่าว และกล่าวบรรยายพิเศษ วันที่ 3 ธันวาคม 2558

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น