ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอทับคล้อ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567 วันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น