ร่วมพิธีรับพระราชทาน เข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิจิตร

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ และนายเจตน์สฤษฏิ์พงศ์ รัตนบวรกรกูล ครู กศน.ตำบลทับคล้อ ร่วมพิธีรับพระราชทาน เข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิจิตร มีคณะวิทยากร ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้รับพระราชทานฯ จำนวน 99 ราย โดยมีสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิจิตร 4 ราย วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชาละวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น