ดำเนินการจัดสอบนักศึกษาหลักสูตรเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2/2565

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยนางสาวสมฤทัย พงษ์จำนงค์ ครู คศ. 1 หัวหน้างานเทียบระดับการศึกษา ดำเนินการจัดสอบนักศึกษาหลักสูตรเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนักศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566ณ สนามสอบ กศน.อำเภอทับคล้อ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัช สามัคคี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร นิเทศติดตามสนามสอบฯ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น