ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงาน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น