ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ตามโครงการนิเทศ ติดตามสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ตามโครงการนิเทศ ติดตามสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัช สามัคคี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสุดา ทองแลง ศึกษานิเทศก์ นายคณิศร โชคครองยศ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวธัญญลักษณ์ อาตมา นักวิชาการศึกษา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ กศน.อำเภอทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น