เข้าร่วมการมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. และการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ

 นางสาวนภัสรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้ นายเจตน์สฤษฎิ์พงศ์ รัตบวรกรกูล ครู กศน.ตำบลทับคล้อ และนักศึกษา กศน.อำเภอทับคล้อ เข้าร่วมการมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. และการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบรางวัลให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา นักเรียนและนักศึกษา กศน. ที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นในการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ (501) ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น