ข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

(รูปแบบออนไลน์) จัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2564 ณ กศน.อำเภอทับคล้

อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019

อย่างเคร่งครัด
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น