รับชมการถ่ายทอดสดการมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2565 (รูปแบบออนไลน์)

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วย คณะครูกศน.อำเภอทับคล้อ รับชมการถ่ายทอดสดการมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2565 (รูปแบบออนไลน์) มอบนโยบาย โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ในวันที่ 25 ตุลาดม 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น