เข้าร่วมสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร กศน."หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 3 จังหวัดพิจิตร

นางสาวนภัสวรรณ​ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำ​เภอทับคล้อ​ มอบหมายให้ นายวสันต์ คำสนอง ตำแหน่งบรรณารักษ์​ปฏิบัติการ เข้าร่วมสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร กศน."หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 3 จังหวัดพิจิตร

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ณ ห้องประชุมเลื่อมลายวรรณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตรแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น