จัดโครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ระดับตำบล

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้นายวสันต์ คำสนอง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนายพิชชากร จันทร์มี ครูผู้ช่วย จัดโครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ระดับตำบล วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ กศน.อำเภอทับคล้อ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น