ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ

 แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น