ประชุมข้าราชการ และบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ประชุมข้าราชการ

และบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์

เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมไตรมาส 3-4 และวางแผนเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ตามนโยบาย สำนักงาน กศน.วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ กศน.อำเภอทับคล้อ

ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น