ประชุมครู กศน.ตำบล เพื่อวางแผนการจัดนิทรรศการตามนโยบายการจัดศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ Re Skill - Up Skill

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ประชุมครู กศน.ตำบล เพื่อวางแผนการจัดนิทรรศการตามนโยบายการจัดศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ Re Skill - Up Skill และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ณ กศน.อำเภอทับคล้อ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น